Print for ScorpioJin Magazine'07

Photographer: Suchkova Valeria | @suchkova_valeria 
Muah: Lena Pony | @heypony

Hair: Nastya Dzyuba | @n_dzyuba

MA: Modus_vivendis

Model: @gusevavikki1

Unpublished